OM IMSERVICE APS

Mer en 30 års erfaring

IM Service har mer en 30 års erfaring innenfor ventilasjon, kjøling og inneklima, og dekker alle områder innenfor HVAC og VVS

OFF SHORE

IM Service Norway har lang erfaring som prosjektleder og supervisor ved oppstart og ved internkontroller av luft- og vannmengder

MARINE

IM Service Norway har kompetanse på å styre tilførselen av luft- og vannmengder til (commissioning) både nye skip og skip som skal oppgraderes.

Miljø, ventilasjon og inneklima

IM Service Norway tilbyr analyser, internkontroller og service på inneklima og ventilasjonsanlegg.