Bedre inneklima. Bedre arbeidsmiljø. Energioptimering.

Bedre inneklima gir bedre helse og ett lettere læringsmiljø
Dårlig luftkvalitet kan føre til irritasjon i luftveiene og i øyne, eller hoste, tretthet og hodepine.
Dårlig luftkvalitet kan også føre til at konsentrasjonen faller og at det blir vanskeligere å lære. For allergikere kan konsekvensen være at de får høysnue og luftveisinfeksjoner. På skolen vil dette være noe som rammer alle barn, men de som er disponert for allergier vil være ekstra utsatt.
Det er altså mange gode både helsemessige og økonomiske grunner til å forbedre inneklimaet på skoler og institusjoner i Norge.

Miljøkrav og miljøgodkjennelse
IM Service Norway gjennomfører tiltak som sikrer at arbeidsmiljøkravene i forhold til ventilasjon og utlufting overholdes.

Støymålinger
Støybegrensninger blir viktigere og viktigere i dagens samfunn. Det kommer stadig nye lovkrav i forhold til støyutslipp, og IM Service Norway sikrer med måling, analyser og endring av installasjoner at alle lovkrav blir overholdt.

Energioptimering
Mange industrivirksomheter har gode muligheter for å spare inn på etablering eller gjennomgang av klima- og varmegjenvinning, slik at man kan optimalisere energiforbruket. IM Service Norway har gjennomført mange prosjekter som har ført til markante besparelser på energiforbruket.

Serviceavtale
IM Service Norway tilbyr en serviceavtale om drift og vedlikehold. Serviceavtaler utformes etter kundens behov.

24 timers service
I løpet av 24 timer skal vi kunne tilby assistanse alle steder i Norge. I Bergen så raskt som etter 2-4 timer.