Internkontroll og ombygging – nye og gamle skip

Supervisor, service og internkontroll
IM Service Norway har kompetanse på å styre tilførselen av luft- og vannmengder til (commissioning) både nye skip og skip som skal oppgraderes.
 
Leverer luftfilter og reservedeler
IM Service Norway kan levere luftfilter og reservedeler i forbindelse med internkontroll og ombygging av skip.
 
Brannspjeld
Vi monterer og skifter ut brannspjeld. Inspeksjon og elektrisk funksjonskontroll.
 
Utvalgte referanser: MS Bergen Fjord
 
IM Service Norway utførte internkontroll av luft på MS Bergen Fjord som underleverandør for Novenco Norge.
 
internkontroll av luft på MS Bergen Fjord.