Ventilasjon, Internkontroll og Støymåling.

Oppstart og internregulering av luft og vann
IM Service Norway er med som prosjektleder og supervisor ved oppstart og ved internkontroller av luft- og vannmengder på offshoreplattformer.

Støymåling
IM Service Norway gjennomfører miljøriktige støymålinger og implementerer løsninger.

Brannspjeld
IM Service Norway installerer og tester brannspjeld.

CTS og oppgradering av software
IM Service Norway har kunnskap om oppdatering av software og tekniske systemer til styring av sentralvarme, CTS

Safety

Trykksetting i oppholdsrom, rømningsveier og tekniske rom.

Udvalgt referanse – B.P. Atlantisbp_atlantis
IM Service har vært prosjektleder på BP Atlantis – verdens største produksjonsplattform

Les om BP Atlantis

Søkeord